Week van Lezen en Schrijven

Gepubliceerd op: 28 augustus 2023 14:30

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak kunnen zij daardoor ook niet goed omgaan met bijvoorbeeld een computer of mobiele telefoon. In Kerkrade is ongeveer 25% van de bevolking laaggeletterd (bron: www.geletterdheidinzicht.nl). Tijdens de Week van lezen en schrijven - 8 tot en met 15 september - is er landelijk en ook in de bieb extra aandacht voor laaggeletterdheid.

Belang van lezen en schrijven
Het belang van lezen en schrijven is van onschatbare waarde voor alle mensen en de samenleving als geheel. Het vergroot de taalvaardigheid, stimuleert de persoonlijke ontwikkeling en draagt bij aan een betere communicatie. Om bewustzijn te creëren over het belang van lezen en schrijven en om de vaardigheden te bevorderen, organiseert Bibliotheek Kerkrade e.o. een mooi programma tijdens de Week van lezen en schrijven. Daarnaast streven we ernaar om bestuurders en beleidsmakers bewust te maken van het belang van lezen en schrijven. Het bereiken van bestuurders en beleidsmedewerkers biedt de mogelijkheid om veranderingen te bewerkstelligen en duurzame investeringen te realiseren op het gebied van de vijf basisvaardigheden.

Kansen

Moeite hebben met taal, rekenen en digitale vaardigheden kan grote gevolgen hebben voor iemands leven. Laagtaalvaardigen vinden moeilijker een baan, ze leven vaak ongezonder en ze hebben minder grip op hun geldzaken. Het is belangrijk dat we als samenleving burgers die niet zelfredzaam zijn in de huidige digitale maatschappij niet afschrijven, maar juist in hen blijven investeren. De Bibliotheek vindt het belangrijk dat iedereen zich een leven lang kan blijven ontwikkelen. Op zijn eigen tempo, eigen manier en in de buurt. Omdat niemand te oud is om te leren. Daarom bieden we het hele jaar door workshops en spreekuren aan op het gebied van taal, computervaardigheden, basisvaardigheden en communicatie met de digitale overheid. Tijdens deze week is hier nog eens extra aandacht voor. Inwoners kunnen vrijblijvend binnenlopen in de bieb als ze hulpvragen hebben op dit gebied en meer informatie willen. Ook hebben we boeken in eenvoudige taal.

Activiteiten
De Bibliotheek vraagt tijdens de ‘Week van Lezen en Schrijven’ aandacht voor laaggeletterdheid met de volgende activiteiten.

De wijk in
We gaan de wijken in! Zowel in Kerkrade als in Brunssum zijn we aanwezig met een promotietent om mensen te ontmoeten en met hen in gesprek te gaan. Wat doet de Bibliotheek eigenlijk allemaal? Wat kan de Bibliotheek voor mij betekenen? Wat mis je in de bibliotheek? Maar ook voor vragen over basisvaardigheden, zoals beter de taal leren of leren computeren. Ook kan men meedoen aan een prijsvraag en kans maken op een levensmiddelenpakket.

We zijn te vinden op de volgende plekken:

Vrijdag 8 september in Kerkrade
10:00 -12:00 uur Weekmarkt Centrum
13:00-14:30 uur Hertogenlaan Kerkrade
15:00-16:30 uur Maria Gorettiplein

Dinsdag 12 september in Brunssum
09:30 - 11:00 uur Plus Treebeek
12:00 - 13:30 uur Aldi Noord
14:30 - 16:00 uur Parkeerplaats Basisschool De Boemerang en De Meander

Film en nagesprek H is voor Harry
Bibliotheek Kerkrade e.o. en SCHUNCK Bibliotheek tonen de documentaire ‘H is for Harry’. Een film over het overwinnen van laaggeletterdheid tegen het decor van de Britse klassenstrijd. Na afloop praten de bibliotheekdirecteuren na met o.a. Burgemeesters Roel Wever (Heerlen), Wilma van der Rijt (Brunssum) en wethouder Jo Schlangen (Kerkrade) over de invloed van laaggeletterdheid op je plek in een democratische samenleving.
14 September, 19:30 uur | gratis, na aanmelding via info@bibliotheekkerkrade.nl of 045 763 0520.

Voorlezen
Voorlezen is goed voor de woordenschat en taalontwikkeling van kinderen. Kinderen krijgen zo ook meer plezier in zelf lezen waardoor hun taalbegrip nog beter wordt ontwikkeld. Voorlezen helpt dus ook laaggeletterdheid te voorkomen. Daarom lezen we extra voor tijdens de Week van lezen en schrijven.

Brunssum

In Bibliotheek Brunssum komt wethouder Merle van Leusden voorlezen aan kinderen van 0-4 jaar. Kinderen krijgen het gratis zoekboek van Dikkie Dik cadeau.
vrijdag 8 september | 9:00 – 10:00 uur| gratis, wel aanmelden via info@bibliotheekbrunssum.nl.

Kerkrade
In HuB. Bibliotheek komt de winnaar van de Beste Voorlezer van Kerkrade en omgeving Miek Cremers voorlezen. Deze activiteit is voor kinderen tot 8 jaar. Vrije inloop.
woensdag 13 september | 15:45 – 16:45 uur | gratis, vrije inloop