Privacyverklaring 

Bibliotheek Kerkrade e.o. verwerkt en beveiligt je persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

JOUW PERSOONSGEGEVENS
De persoonsgegevens die Bibliotheek Kerkrade e.o. verwerkt zijn:
• voor- en achternaam
• geslacht
• geboortedatum
• adresgegevens
• telefoonnummer
• e-mailadres
• betalings- en leengeld-informatie
• bankrekeningnummer (na toestemming, voor automatische incasso)
• overzicht leenhistorie (na toestemming)

TOESTEMMING
Bibliotheek Kerkrade e.o. verwerkt persoonsgegevens enkel met toestemming van het betrokken lid. Als het lid jonger is dan 16 enkel met toestemming van een ouder of voogd.
DOELEN
De doelen waarvoor Bibliotheek Kerkrade e.o. je persoonsgegevens verwerkt zijn:
• je de mogelijkheid bieden gebruik te maken van onze diensten (zoals het
lenen van boeken)
• het afhandelen van je betalingen

JOUW RECHTEN
Je hebt het recht je persoonsgegevens:
• in te zien
• te corrigeren
• te laten verwijderen (recht op vergetelheid)
• te beperken
• te verplaatsen
• Je kunt je persoonsgegevens inzien en corrigeren via MIJN BIEB
Opdracht tot het laten verwijderen, beperken of verplaatsen van je gegevens kun je sturen naar info@bibliotheekkerkrade.nl

BEWAARTERMIJN
Bibliotheek Kerkrade e.o. zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verzameld. Aan het einde van de bewaartermijn worden je gegevens gewist.

DELEN PERSOONSGEGEVENS
Bibliotheek Kerkrade e.o. zal jouw persoonsgegevens uitsluitend met derden delen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening aan jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die in onze opdracht jouw persoonsgegevens verwerken sluit Bibliotheek Kerkrade e.o. verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van deze gegevens. Bibliotheek Kerkrade e.o blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

CONTACTGEGEVENS
Bibliotheek Kerkrade e.o.
Martin Buberplein 15, 6461 NC Kerkrade
Postadres: Postbus 3, 6460 AA Kerkrade
KvK: 410 71044

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Bibliotheek Kerkrade e.o. gebruikt cookies als een technische functionaliteit om te zorgen dat de website naar behoren werkt.
Voor het verzamelen van anonieme statistische gegevens over het bezoek van de website gebruikt deze Adobe Analytics. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker.

CONTACTGEGEVENS VOOR VERWIJDEREN, BEPERKEN, VERPLAATSEN PERSOONSGEGEVENS
Je hebt het recht om je persoonsgegevens te beperken, verwijderen en verplaatsen. Je kunt een opdracht daartoe sturen naar info@bibliotheekkerkrade.nl.

Om er zeker van te zijn dat de opdracht door jou is gedaan verzoeken wij je een kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen. De meest veilige manier is met hulp van de KopieID app van de rijksoverheid. Meer informatie over de kopieId app vind je hier. 

Je kunt ook zelf een kopie maken waarop je de pasfoto en het BSN nummer zwart maakt. Bibliotheek Kerkrade e.o.zal zo vlug mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, op je verzoek reageren.