Bibliotheek Kerkrade e.o en Bibliotheek Brunssum tekenen intentieverklaring tot fusie

Gepubliceerd op: 29 januari 2021 13:54

28 januari tekenden de bestuurders van de bibliotheekorganisaties Stichting Bibliotheek Kerkrade e.o. (Kerkrade, Simpelveld en Voerendaal) en Stichting Bibliotheek Brunssum een intentieverklaring om te komen tot een fusie tussen beide organisaties.

28 januari tekenden de bestuurders van de bibliotheekorganisaties Stichting Bibliotheek Kerkrade e.o. (Kerkrade, Simpelveld en Voerendaal) en Stichting Bibliotheek Brunssum een intentieverklaring om te komen tot een fusie tussen beide organisaties. Door de coronamaatregelen vond het tekenmoment niet plaats bij een feestelijke gelegenheid, maar werd het document door een koerier van bestuurder naar bestuurder gebracht.

Aanleiding
In 2018 concludeert de gemeenteraad van Brunssum na onderzoek dat voor een volwaardige bibliotheek een fusie met Bibliotheek Kerkrade e.o. de beste optie lijkt. Vervolgens hebben de besturen van beide organisaties de mogelijkheden van verregaande samenwerking verder onderzocht. De conclusie is dat de schaalvergroting (ca. 97.000 inwoners) voor alle vier gemeentes voordelen oplevert, omdat dit in de gefuseerde bibliotheek meer programmatisch en dus professioneler aangepakt kan worden.

Er bestaat momenteel al een samenwerking op diverse gebieden tussen beide organisaties. Het samengaan van beide partners is een natuurlijk gevolg van deze samenwerking. Zo zijn binnen Parkstad Limburg Bibliotheken de tarieven al geharmoniseerd, assisteert Kerkrade Brunssum met haar ICT en werken ze samen in een aantal programma's zoals de bestrijding van de laaggeletterdheid.

Huidige en toekomstige situatie
Bibliotheek Kerkrade e.o. is in 2007 en 2008 ontstaan toen de bibliotheken van Simpelveld en Voerendaal aansloten bij Bibliotheek Kerkrade. Er zijn acht vestigingen in de drie gemeenten. Bibliotheek Brunssum heeft één vestiging. Na de fusie zal Bibliotheek Brunssum aansluiten bij Stichting Bibliotheek Kerkrade e.o. De nieuwe organisatie telt dan 9 vestigingen met ca. 15.000 leden, 35 medewerkers en ongeveer 170 vrijwilligers, in een werkgebied van 97.000 inwoners.

Tijdspad
Met deze intentieverklaring is een eerste stap gezet naar de fusie. Het definitieve go-no go moment zal in mei/juni liggen, na bestudering van alle benodigde informatie om een gefundeerd fusiebesluit te kunnen nemen.
Na het fusiebesluit wordt 2021 gebruikt om de samenvoeging van de organisaties te realiseren. Naar verwachting krijgt de fusie uiterlijk 1 januari 2022 formeel beslag.Foto rechts: Ilse Verburgh,
directeur-bestuurder van Bibliotheek Kerkrade e.o. tekent de intentieverklaring op haar thuiswerkplek.

Foto links: Koen van Nieuwenhoven,voorzitter bestuur Bibliotheek Brunssum zet zijn handtekening onder de intentieverklaring.