Vacture programmaleider (ziektevervanging) (0,6-0,8 fte)

Gepubliceerd op: 31 januari 2022 09:39

Door ziekte van onze programmaleider zijn we zo spoedig mogelijk op zoek naar een programmaleider (ziektevervanging) (0,6-0,8 fte) die samen met het team Kunst en Cultuur en het team Basisvaardigheden onze programmering kan helpen realiseren.

Bibliotheek Kerkrade e.o. is een belangrijke partner op het gebied van lezen, leren en informeren in de regio Parkstad. De bibliotheek ontwikkelt zich in rap tempo als het laagdrempelige, lokale informatieknooppunt, waar leren, lezen en ontmoeten hand in hand gaan. We willen graag zowel inspiratie bieden als ook de zelfredzaamheid bevorderen van mensen in de participatiesamenleving, (in het bijzonder van kwetsbare doelgroepen). Vanuit de bekende uitleenfunctie ontwikkelt Bibliotheek Kerkrade zich hierbij tot een slagvaardige netwerkorganisatie met vele partners in het sociale domein en in de kunst en cultuur. We nodigen (culturele) partners uit om krachten te bundelen en de Bibliotheek als podium te gebruiken. Deze rol vraagt om andere producten en een andere manier van denken en werken (van aanbodgericht naar vraaggericht en van reactief naar proactief handelen). Bibliotheek Kerkrade en omstreken is dan ook volop in ontwikkeling. We zijn recentelijk uitgeroepen tot de ‘beste bibliotheek van het jaar’.

Door ziekte van onze programmaleider zijn we zo spoedig mogelijk op zoek naar een

programmaleider (ziektevervanging) (0,6-0,8 fte)

die samen met het team Kunst en Cultuur en het team Basisvaardigheden onze programmering kan helpen realiseren. Het takenpakket heeft komende maanden de focus op de continuïteit en de coördinatie van onze activiteiten, de begeleiding van de twee teams met programmamakers en de planning en ondersteuning van hun projecten en activiteiten in 2022. Je werkt zelfstandig en voert de regie over de twee programmalijnen. Je coördineert de werkzaamheden van de twee teams en begeleidt de programmamakers bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Je werkt samen met partners in onze HuB. vestiging en daarbuiten. Je rapporteert aan de directeur. Deze functie is ingeschaald in schaal 9 van de cao bibliotheken (max. €4158,00). Ook ZZP-ers worden uitgenodigd te reageren.

Graag zien we je cv en korte motivatie tegemoet vóór 4 februari aan vacatures@bibliotheekkerkrade.nl . De gesprekken staan gepland in de week van 7 februari.