IDO start in HuB. Bibliotheek Kerkrade

Gepubliceerd op: 17 juni 2021 16:18

Heeft u vragen over de overheid? Bijvoorbeeld over zaken zoals huur- en zorgtoeslag, belasting, rijbewijs, (verkeers)boetes, pensioen en uitkering? Dan bent u niet de enige. Maar liefst 4 miljoen mensen vinden dit lastig. Vanaf 25 juni kunt u voor al deze vragen terecht bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in de HuB. Bibliotheek Kerkrade, elke vrijdag van 10:00 – 12:00 uur. Daar helpt een getrainde bibliotheekmedewerker u verder op weg.

Achtergrond

Dingen regelen met de overheid gebeurt steeds vaker via internet. Het gaat dan bijvoorbeeld om de (digitale) Berichtenbox van MijnOverheid.nl, en zaken zoals huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget, belasting, studiefinanciering, rijbewijs, (verkeers)boetes, pensioen en uitkering. Echter een grote groep mensen heeft hier hulp bij nodig door het ontbreken van vaardigheden en kennis over internet. Die groep is divers: behalve ouderen zijn het nieuwkomers en laaggeletterden, maar ook jongeren die misschien wel goed overweg kunnen met sociale media maar het aanvragen van een DigiD lastig vinden.

Het Informatiepunt sluit aan bij de maatschappelijke functie van de Bibliotheek. De Bibliotheek ambieert dat iedereen taalvaardig is, digitaal mee kan komen en kans heeft zich een leven lang te ontwikkelen. En dat iedereen toegang heeft tot de informatiemaatschappij en er zijn weg in kan vinden.

Ook in Simpelveld en Voerendaal starten we binnenkort met een IDO.