Hub

Nieuwe naam bekend

Uit het persbericht van gemeente Kerkrade:
“Hub is de spil, de as waar de verbindingen worden gemaakttussen bezoekers en het gezamenlijke en individuele programma van de verschillende partners. Feitelijk wordt er extra waarde gecreëerd boven op datgene wat partners individueel aanbieden.Een omgeving waar alle activiteiten in de kern van Kerkrade samenkomen, een plek waar iedereen kan thuiskomen. Van Hub mag je een warme, veilige 2e huis- en werkkamer verwachten waar volop ruimte is om in alle openheid elkaar en de programmering te ontdekken.”

Betekenis van Hub
We kennen de term hub bij een vliegveld, maar ook uit de computernetwerken. De letterlijke betekenis is ‘naaf’ zoals in een fiets: de plek waar alle verbindingen bij elkaar komen. En laat dat nu precies zijn wat wij als bibliotheek nastreven. Dan kun je het ook nog uitspreken als Huub, en dan is het is een jongensnaam die schitterend, glanzend, stralend betekent.
Kortom een naam om trots op te zijn.