Thematisch spreekuur HIP@HuB: presentatie door regioarcheoloog Parkstad Hilde Vanneste

21 juni 2022, van 14:00 tot 16:00 | HuB.

Kosten: gratis

In dit thematisch spreekuur gaat Hilde Vanneste (regioarcheoloog Parkstad), tijdens haar presentatie in op recent en oud archeologisch onderzoek in de gemeente Kerkrade.

De focus komt hierbij te liggen op de Romeinse tijd. Uit die periode dateren tal van sporen en vondsten. Denk maar aan de Romeinse weg van Xanten naar Aken die bij de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg is aangetroffen of aan de goed onderzochte Romeinse villa Holzkuil. Tijdens de lezing komen ook minder bekende Romeinse resten uit Kerkrade aan bod komen.

Bijschrift foto: Romeinse weg van Xanten naar Aken aangetroffen bij De Locht tijdens de werkzaamheden in het kader van de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg. (Foto is afkomstig van H. Vanneste, regioarcheoloog Parkstad)
 

Aanmelden: info@bibliotheekkerkrade.nl of 045-763 05 20

Bijschrift foto: Romeinse weg van Xanten naar Aken aangetroffen bij De Locht tijdens de
werkzaamheden in het kader van de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg. (Foto is
afkomstig van H. Vanneste, regioarcheoloog Parkstad)