MAAND VAN DE GESCHIEDENIS – lezing Roelof Braad

7 oktober 2021, van 15:00 tot 16:30 | HuB.

Kosten: Gratis leden, niet leden €2,50

Historicus Roelof Braad belicht diverse projecten van Jan Stuyt en de kenmerken van zijn architectuur. In welke Parkstad-gemeenten zijn nog gebouwen van hem te vinden? Wat moe(s)t er aan deze gebouwen gebeuren om aan de eisen van hedendaags wooncomfort te voldoen? En wat is zijn erfgoedwaarde?

Jan Stuyt – vormgever van Parkstad Limburg

De ontwikkeling van de moderne mijnindustrie zorgde aan het begin van de 20ste eeuw voor een enorme bevolkingsgroei. Voor de nieuwe mijnwerkers en het hoger personeel en hun gezinnen moesten met vaart woningen en villa’s worden gebouwd. Voor tal van projecten werd de in Purmerend geboren architect Jan Stuyt (1868-1934) ingeschakeld. Stuyt´s eerste project in de mijnstreek was om samen met Joseph Cuypers de Corneliuskerk in Heerlerheide te ontwerpen (gebouwd 1908-1910). Stuyt werd met 54 ontwerpen voor kerken een van de belangrijkste Nederlandse kerkenbouwers van de vroege 20ste eeuw. Na de oprichting van woningkoepel ‘Ons Limburg’ door hoofdaalmoezenier Henri Poels in 1911 werd Stuyt de huisarchitect. Hij ontwierp in de mijnstreek voor Ons Limburg zo’n 3000 woningen in de sociale huursector, grotendeels verhuurd aan mijnwerkers. Het eerste ontwerp van 100 woningen was ‘De Eerste Stap’ (nu: Slak) voor ‘Woningvereeniging Hoensbroek’, de eerste bij Ons Limburg aangesloten woningcorporatie. Maar hij kreeg ook opdrachten voor andere projecten, zoals de Ambacchtsschool in Heerlen, de Vroedvrouwenschool, de gezellenhuizen in Heerlen en Eygelshoven, villa´s van mijndirecteuren, ingenieurs, hoofdopzichters en andere hoogopgeleiden. De eerste Heerlense stratenplannen (voorlopers van de uitbreidings- en bestemmingsplannen) waren van de hand van Jan Stuyt. Omdat er veel opdrachten uit Heerlen en omgeving binnenkwamen, vestigde Stuyt in Heerlen een filiaal van zijn architectenbureau.

In de lezing zullen de diverse projecten van Jan Stuyt en de kenmerken van zijn architectuur worden belicht en zal worden bekeken waar in de Parkstad-Limburg-gemeenten nog gebouwen van hem te vinden zijn en hoe deze zijn opgeknapt om de eisen van hedendaags wooncomfort te voldoen. Ook zal de erfgoedwaarde van zijn oeuvre aan bod komen.

Roelof Braad was van 1974-2016 werkzaam bij het Heerlense archief dat momenteel als Rijckheyt onderdeel uitmaakt van Historisch Centrum Limburg. Hij was stadsarchivaris van 1992-2000 en stadshistoricus van 2000-2016. Tegenwoordig is hij nog actief als hoofdredacteur van MijnStreek, historisch magazine voor Parkstad Limburg, bestuurslid van de Historische Kring ‘Het Land van Herle’, van Werkgroep Industrieel Erfgoed Limburg, de Commissie Openmonumentendag Heerlen en vrijwilliger bij erfgoedbedrijf Historisch Goud/Rijckheyt.