Lezing Doris Schillings - De iconografie van Pasen

6 april 2023, van 19:00 tot 21:00 | HuB.

Kosten: Gratis leden, niet-leden 2,50 euro

Maandelijkse cultuur-historische lezing door kunsthistorica Doris Schillings.

Nog belangrijker misschien dan het kerstfeest is voor christenen Pasen: het gedenken van de passie, het overlijden en vooral de opstanding van Jezus Christus, die zich pas hier in zijn hele menselijkheid en goddelijkheid manifesteert.
Door alle perioden van de christelijke kunst zal worden getoond hoe deze gebeurtenissen worden uitgebeeld. Iconografische beeldmotieven als het Laatste Avondmaal, de Judaskus, de vernederingen en martelingen, de kruisiging, de graflegging en de Verrijzenis maken hier deel van uit.
Te beginnen met het totale afwijzen om lijden en kruisdood af te beelden in de Oud-christelijke kunst, die de slavendood aan het kruis als te vernederend ervaart. Pas later in de Middeleeuwen wordt juist het kruis het overwinningsteken van Christus en heeft men er geen moeite meer mee om deze taferelen op veelal detailrijk gruwelijke wijze uit te beelden.
De grote breuk tijdens de Reformatie in een katholieke kerk, die afbeeldingen blijft gebruiken om de heilsgeschiedenis uit te beelden, en een protestantse kerk, die deze afwijst, zich beroepend op het Tweede Gebod van Moses, wordt gevolgd door de grote uitbarsting van de contrareformatorische kunst van Renaissance en Barok.
Tenslotte zal na de veelal seculariserende revoluties van de XVIII. en XIX. eeuw ook worden getoond hoe kunstenaars van de XX. eeuw toch telkens weer de traditionele thema's uit de christelijke religie op moderne wijze uitbeelden. De nadruk ligt dan veelal op een grotere identificatie met de lijdende, wanhopende en zich toch niet opgevende mens, maar ook op het opnieuw vertalen van de daarachter gelegen goddelijk-spirituele inhoud.

Aanmelden: info@bibliotheekkerkrade.nl
of 045 -763 0520