Leesclub Brunssum - Confrontaties

15 december 2022, van 10:00 tot 12:00

Leesclub in Brunssum door Maria Kleijnen

Confrontaties - Simone Atangana Bekono

Nadat Salomé Atabong (16, ik-persoon) is getreiterd, gekleineerd en gediscrimineerd door klasgenoten en buurtgenoten, mishandelt ze op een dag twee van haar belagers. In het jeugddetentiecentrum waar ze terechtkomt, probeert ze haar weg te vinden in het systeem met de andere meisjes, therapeuten en begeleiders, terwijl ze leert haar gedrag onder ogen te zien. Hier blijkt dat ook haar thuisfront niet zo stabiel is als wenselijk zou zijn. Ook na haar thuiskomst probeert ze haar leven weer richting te geven.