Doris Schillings I hergebruik van architectuur

8 september 2022, van 19:00 tot 21:00 | HuB.

Kosten: leden gratis, niet-leden 2,50 euro

Maandelijkse cultuur-historische lezing.

Passend bij het thema ‘duurzaamheid’ van de Monumentenmaand neemt Doris Schillings je aan de hand van beelden en verhalen mee langs gebouwen die in de loop der tijd van uiterlijk en/of functie veranderd zijn.

Inhoud
Groot aangelegde bouwcomplexen uit het verleden hebben meestal een religieuze of een overheidsfunctie; de bouw hiervan is een grote onderneming, gekenmerkt door goed doordachte en functionele vormgeving, kostbare en duurzame materialen en hoge kosten.
 Meestal na een verovering of als de oude functie onbelangrijk is geworden, wordt een dergelijk bouwwerk niet gesloopt, maar hergebruikt.
Herbestemming kan betrekking hebben op een locatie (S. Clemente, Rome) of op het hergebruiken van onderdelen van een bouwwerk, zgn. ‘spolia’ of kunstroof. Voorbeelden hiervan zijn de obelisken in Rome, Romeinse zuilen in christelijke kerken, de plundering van Konstantinopel omwille van Venetië.
Het vaakst echter worden hele gebouwen na een nodige verbouwing in een nieuwe functie gebruikt. Dit geldt zowel in Athene voor het Parthenon (tempel - kerk - moskee), als in Rome voor de Engelenburcht (grafmonument - vesting - pauselijk appartement en toevluchtsoord) en de Sta Maria degli Angeli e dei Martiri (kerk in het koudwaterbad van een thermencomplex); bovendien voor de Hagia Sophia in Istanbul (kerk - moskee - museum - moskee).
Veel grote bouwwerken vinden een herbestemming als overheidsgebouw of museum; uitzondering is Amsterdam, waar het Stadhuis een paleis wordt.
Andere transformaties zijn van station naar museum (Parijs en Utrecht); door de ontkerkelijking van de samenleving worden veel kerken van hun functie ontdaan; zij worden appartementencomplex (Utrecht), museum (eveneens Utrecht), horecacomplex (Maastricht); eveneens in Maastricht de verandering van een kerk naar boekenzaak en naar overdekte speeltuin.
Soms zijn de transformaties bijzonder geslaagd, soms zijn er toch tal van vragen bij te stellen.

Aanmelden:
info@bibliotheekkerkrade.nl of 045-763 05 20