Cultuur en Beschaving van het Oude China tot heden

26 maart 2019, van 14:00 tot 16:00 | HuB. Bibliotheek Kerkrade

Kosten: Leden gratis, niet-leden betalen € 2,50

Lezing door Heinz Jakobs

China is de benaming van een groot cultuurgebied in Oost-Azië. Het Chinese volk kan terugkijken op s´ werelds langste, ononderbroken beschaving.
Het wordt al vroeg in de wereldgeschiedenis een groot verenigd land. Het staat vast dat al rond 5000 voor Christus de voorouders van het Chinese volk, in dorpen en steden leefden , in wat het huidige China is. Zij hadden een hoogstaande cultuur op het vlak van kunst en wetenschap.Vele uitvindingen en ontdekkingen die bij de Europeanen in de Middeleeuwen, of pas in de Verlichting, bekend werden, waren al vele honderden ,en zelfs duizenden jaren in China in gebruik. 

Voorouderverering, Taoïsme, Confucianisme en Boeddhisme. Deze vier tradities zijn versmolten in de Traditionele Chinese godsdienst. 
Vanaf de eerste keizer” QIN “ (uit te spreken als “ Tsijen “, dus de eerste keizer van “China") die rond 200 voor Christus leefde, tot 1912 na  Christus bestonden er ononderbroken Chinese  keizer-dynastieën. Sinds 1949 kennen wij de Chinese Volks Republiek nadat in 1921 de Chinese Communistische Partij was opgericht. 
Met het bezoek van de Amerikanse president Richard Nixon aan de Chinese LeiderMao Zedong  (1972) begon de opening van China naar het Westen. Sinds die tijd startte ook de stormachtige industriële ontwikkeling van de 1,3 milljard Chinezen tot de op een na sterkste economie der aarde. De huidige Chinese leider Xi Jinping is de “minzaam glimlachene man” die China tot supermacht maakte. Hij is de “ onpeilbare keizer van China.” (citaat uit  Elsevier).

Heinz Jakobs laat ook de toeristische 'highlights' van China zien.
Reserveren via: info@bibliotheekkerkrade.nl of: 045-763 05 20